Kasko sigortası; kaza, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs vb. durumlarda oluşabilecek zararlar karşı aracınızı güvence altına alan sigorta türüdür.
Kasko sigortası ile aracınızda oluşabilecek hasar ve kayıpların maliyetini kasko yaptırdığınız sigorta şirketine devretmiş olursunuz.

Kasko Sigortası Yaptırmak Zorunlu mudur?

Kasko sigortası yaptırmak trafik sigortasının aksine isteğe bağlıdır.

Kasko Sigortası Kimin Hasarını Karşılar?

Kasko sigortası sadece kendi aracınızın maddi hasarını karşılarken; ek teminat olarak sunulan Mali Mesuliyet Teminatı karşı tarafa verdiğiniz maddi ve kişisel zararları, ferdi kaza ise araç içindeki kişileri teminat altına alır.
Kasko Sigortasının Geçerli Olduğu Coğrafi Sınır Nedir?

Kasko sigortası ekstra teminat primleri yatırılmadığı sürece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. İsteğe bağlı olarak, süreli veya süresiz yurt dışı kapsamı hizmeti veren sigorta şirketleri de bulunmaktadır.

Kasko sigortası hangi durumlarda karşılaşılan hasarları teminat altına alır?

Aracın karayollarında kullanılan motorlu veya motorsuz taşıtlarla çarpışması;
Hareket halindeyken sigortalının ya da aracı kullananın iradesi dışında araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması;
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler;
Aracın yanması;
Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi;
durumlarında oluşan hasarlar kasko sigortası ile teminat altına alınır. Bunların yanı sıra kaskonun teminat kapsamına ek teminatlar eklenebilir. Bu teminatlara örnek olarak sel ve su baskınları, deprem, terörist eylemler vb. sıralanabilir.

Kasko Sigortası Genel Şartları’nda kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılmıştır?

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren genel şartlarda
Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko olmak üzere ürün isimleri ve içerikleri tanımlanmıştır.
Servis ve hasarda kullanılacak parça seçimi sigortalının tercihine bırakılmış, poliçe prim hesaplamasında bu seçim kriterleri de baz alınmıştır.
Dar Kasko : Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarından yalnızca bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Kasko : Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.
Genişletilmiş Kasko : Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko sigortası sahibi/sigortalı, hasar anında neleri yapmakla yükümlüdür?

Kasko sigortası sahibi, hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.
Sigortalı sanki sigortalı değilmişçesine gerekli tüm koruma ve kurtarma önlemlerini almalıve bu amaçla sigorta şirketi tarafından verilen talimatlara elinden geldiğince uymalıdır. Aracın çalınması durumunda derhal yetkili makamlara bildirimde bulunulmalıdır. Zararın tahmini miktarı ve zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içerisinde sigorta şirketine bildirilmelidir. Sigortalı, rücu* işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri gecikmeden sigorta şirketine vermelidir.

*Rücu Hakkı: Sigorta şirketi sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin oluşan zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa, bu hak tazmin ettiği bedel tutarında sigorta şirketine intikal eder.

Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?

Trafik sigortası sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir. Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan bir sigorta iken, kasko sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılır. Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarakMotorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir. ( Sigorta şirketlerinin teminatların geliştirilmesi amacıyla oluşturdukları paket poliçelerde kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortaları da ek poliçelerle verilmektedir.)

Kasko Bedeli/Araç Rayiç Değeri Nedir ve Hangi Durumlarda Gereklidir?

Araç değerleri yıldan yıla değiştiğinden, kasko bedeli hesaplanırken aracın şu anki değerini belirlemek için rayiç değer belirleme yoluna gidilmektedir. Örneğin, 2007 model bir aracın şu anki değerini belirlemek için bu yöntem uygulanmaktadır. Araç rayiç bedelinin belirlenmesi, kasko sigortası bulunan araçların hasar ve pert* durumlarında gereklidir.

*Aracın pert olması demek sigortalı bir aracın %70’inin veya daha fazlasının hasara uğraması ya da onarım masraflarının aracın sigorta değerine yaklaşması demektir.

Yeni kasko sistemi yasası ile poliçeye araç bedeli yerine, araç bedelinin nasıl belirleneceği yazılmaktadır. Araç rayiç değerinin belirlenmesi ile aracın sigortalandığı tarihteki değeri değil,hasar gördüğü tarihteki değeri dikkate alınıp buna göre ödeme yapılmaktadır. Bu sayede ödenecek tutar konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar önlenmektedir. Kasko bedeli, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından araçların marka, model ve üretim yılına göre hazırlanan araç kasko değer listesi esas alınarak tespit edilir. Sigorta şirketlerinin araç rayiç değer belirlemede kullanabilecekleri açıklanan referans kaynakları şunlardır:
TSB Kasko Değer Listesi
Sahibinden.com
DOD
Arabam.com
Ses, iletişim ve görüntü cihazları ile ilave olarak yer alan donanım için kasko bedeli ayrıca hesaplanır.

Kasko poliçesinde araç bedeli enflasyona karşı nasıl korunmaktadır?

Piyasa değeri ile sınırlı kalmak şartıyla, bir yıl içerisinde belirlenen bir enflasyon oranında sigorta bedelinin artışını teminat altına almak mümkündür. Ancak bu amaçla oluşturulmuş olan teminatını isteğe bağlı olarak satın almak gerekir.

Aracın pert/ağır hasarlı olması ya da çalınması durumunda kasko poliçesinde yazan sigorta bedeli mi ödenir?

Sigorta Bedeli kısmında belirli bir tutar yer alması yerine poliçede “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine yer verilmektedir.
Rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine poliçede yer verilmektedir. Bu yönde bir belirleme bulunmaması ya da belirlemenin somut olmaması durumunda Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan Kasko Değer Listesi esas alınmaktadır.

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?

Araç el değiştirdiğinde kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlenmemiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi, isteği halinde yeniden sigorta yaptırabilir.

Sigortalı öldüğünde kasko sigorta poliçesinin durumu ne olur?

Sigortalıya ait tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devredilir. Devir için varislerin mirasta hak sahibi olduğunun ibrazı gereklidir.

Araç, noter satışı olmaksızın, el senedi ile satılmış ve alan kişi kazaya karışmış ise, satan açısından sorumluluk söz konusu olur mu?

Satan kişi sorumludur. Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkün olmaktadır. Noter satışı olmayan araçlar için işleten sıfatı değişmediği için her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

Hasarsızlık indirimi nedir?

Hasarsızlık indirimi, sigorta şirketlerinin poliçe süresini hasarsız olarak tamamlayan sigortalılarını ödüllendirme amaçlı oluşturdukları ve kasko poliçenizin primini %65’e varan oranlarda azaltan önemli bir indirimdir.

Hasarsız geçen yıl sayısındaki artışla birlikte indirim oranı da artmaktadır. Sigorta şirketine göre farklılık gösteren indirim oranları genel uygulamada %30’dan %65’e varmaktadır. Hasarsızlık devam ettiği sürece her geçen yıl biraz daha düşük prim ödeyerek sigorta yaptırılabilmektedir.

Hasarsızlık durumunu bozmayan durumlar nelerdir?

Bazı sigorta şirketleri poliçe süresi içerisinde gerçekleşen cam kırılması veya radyo/teypçalınması gibi hasarları yılda bir kereye mahsus olmak üzere hasarsızlık indirimini koruyarak karşılamaktadır. Bu uygulamanın olmadığı sigorta şirketleri bu tür durumlarda oluşan hasarlardan dolayı sigortalının hasarsızlık durumunu bozmakta ve poliçe yenileme döneminde sigortalının hasarsızlık indirimi azaltmakta ya da tamamen kaldırmaktadır.

%100 rücu durumlarında hiçbir sigorta şirketi hasarsızlığı bozmamaktadır. Bu tür hasarlar, aracın karıştığı kazada sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmadığı, yani karşı tarafın tamamen kusurlu olduğu hasarlardır. Bu tür hasarlarda sigortalı, sigorta şirketinden hem hasar tazminatını almakta hem de poliçesindeki hasarsızlık indirimini korumaktadır. Sigortalının tamamen kusursuz olduğunun resmi bir evrakla (zabıt/tutanak) belgelenmesi ve kazaya sebep olan tarafın tespit edilmesi gereklidir.

Bazı sigorta şirketleri aracın iç ve dış yüzeylerinde meydana gelen mini hasarları (sıyrık, çizik, vuruk vb.) hasarsızlık indirimini koruyarak karşılamaktadır. Bu şirketler bu tür hasarların poliçe veya eklerinde belirtilen yazılı şartlar ve limitlerle mini hasar teminatı olarak belirtilmesi ile karşılanmasını sağlamakta ve bu teminattan yararlanan müşterilerinin hasarsızlık indirimini bu sayede koruma altına almaktadırlar.

Poliçe bitiş tarihinden itibaren yenileme yapılmazsa hasarsızlık indirimi devam eder mi?

Hasarsızlık indirimi için sigorta sürekliliği esastır. Bu nedenle bitiş tarihinden belirli bir süre sonraya kadar yenilenmeyen kasko sigortalarında sigortalı hasarsızlık indirimini kaybedebilir.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başka şirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi?

Sigortalının önceki poliçesinde hasarsızlığa hak kazandığına ilişkin bir belgenin, önceki sigorta şirketi tarafından yeni sigortayı yapacak olan şirkete intikal ettirilmesiyle hasarsızlık indirimi devam eder. Hasarsızlık indirim hakkının kaybolmaması için sigortaya ara verilmemesi gerekmektedir.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?

Hasarsızlık indirimi hakkı yeni alınan araçta devam edebilir. Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi gerekmektedir. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Sigortalı, yeni aracı satın alıncaya kadar geçen sürede sigorta şirketinin uygulamasına bağlı olarak poliçeyi dondurabilir. Sigorta bitim tarihinden önceki herhangi bir tarihte, yine aynı cins araç alındığı bildirildiğinde, poliçe süresi durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indirimi yeni araçta da devam ettirilir. Eski ve yeni araç arasında oluşabilecek prim farkı gün esaslı olarak sigortalıdan tahsil edilir.

Kusurun %100 karşı tarafta olduğu bir kazada kasko sigortasından yararlanmak hasarsızlık indirimini bozar mı?

Karşı tarafın %100 kusurlu olduğu kazalarda kasko sigortasından hasar talep edilmesi durumunda hasarsızlık indirimi kaybedilmez.

Karşı tarafın tam kusurlu olduğunun resmi olarak belgelendirilmiş olduğu durumlarda, sigorta şirketi hasar bedelini karşı tarafın sigortasından tazmin etmektedir. Bu durumda mevcut sigortanıza ait hasarsızlık indirimi bozulmamış olur ve devam eder.

Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar, kasko sigortasına dahil midir?

Aracın yetkili kişilerce çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir. Sigorta şirketleri yetkisiz kişilerce çekilmeyi de ek olarak poliçe içeriğine göre teminat altına alabilir.

Araç, başka bir taşıtla taşınırken hasar olursa, kasko sigortası hasarı karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınmasıesnasında oluşan hasarlar kasko sigortası teminatına dahildir. Diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Aracın aksesuarları kasko sigortası kapsamına dahil midir?

Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Sonradan eklenen özel lastik ve çelik jantlar değer olarak standartlarından farklı olduğundan, değerleri sigortalı ile sigorta şirketi tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli ve poliçede belirtilmelidir. Orijinal olmayan teyp, radyo, kolon, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilir. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi ve aracın orijinalinde olup olmadığı bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir.

Araç hasar gördüğünde, tamirde geçen sürede oluşan ulaşım giderleri veya iş durması kayıpları kasko teminatına dahil midir?

Sigortalı aracın çalınma hariç olmak üzere kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde, belirli tamir süresi içinde özel araçlar için “ulaşım ve konaklama giderleri” ve ticari araçlar için “iş durması” teminatları belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilmektedir.

Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?

Çalınan aracın bulunması için yapılan araştırmaların 30 gün içerisinde sonuç vermediği durumlarda, ilgili makamlardan aracın bulunamadığına dair yazı alınması karşılığında sigorta şirketi tazminatı ödemektedir. Ödeme gerçekleştikten sonraki dönemde çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigorta şirketine derhal bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigorta şirketine devreder.