Emtea Nakliyat Sigortaları

Emtianın (malların) bir yerden başka bir yere hava, kara, deniz ve demiryolu ile taşınması esnasında uğrayabileceği hasarlara karşı güvence sunuyoruz.

Kıymet Nakliyat Sigortaları

Nakil vasıtası içinde taşınan her türlü değerli belge ( para, hisse senedi, bono, çek v.b.), altın, döviz, gümüş v.b. değerli madenlerin sevkedilmeleri sırasıda uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat veren sigorta türüdür.

Tekne-Yat Sigortaları

Her türlü deniz aracının deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının inşası ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortaları kapsamında değerlendirilmektedir. Tekne sigortasında teminat kapsamı Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları ile belirlenmektedir.