Turkey/Istanbul Health Insurance For Foreigners | Residence Permit

Yabancıların Türkiye’de oturumuna ilişkin yapılan yeni düzenleme ile, ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirildi. 11 Nisan 2014 yılında yürürlüğe giren yasa ile birlikte ikamet tezkeresine veya oturma iznine hangi süreyle başvurulduğuna bakılmaksızın 1 yılı kapsayan genel sağlık sigortası poliçesinin evraklarla birlikte sunulması gerekiyor.

Yapılacak sigorta poliçesinin kapsamı, hem yatarak hem ayakta tedaviyi karşılayacak şekilde olması gerekir. Yabancılar Şubeleri sadece başvuruyu almakla yetkili olup onay makamı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yabancılar için genel sağlık sigortasının fiyatı sigortalanacak kişinin yaşına, ülkesine ve cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir.