DASK, zorunlu deprem sigortası teminatı sunmak üzere ve kar amacı taşımayan devlet kurumudur.

Zorunlu deprem sigortası; deprem ve deprem nedeniyle meydana gelen yangın, infilak, yer kayması ve tsunaminin, konutlarda neden olabileceği maddi hasarı karşılıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası; az, orta ve ağır olmak üzere tüm maddi hasarları karşılıyor.

Belediye sınırları içinde bulunan ve tapuda mesken olarak kayıtlı ev ve daireler, mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bu binaların içinde yer alan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Sigortanızı, tüm sigorta acenteleri ve banka şubelerinden konutunuza ait bilgileri beyan ederek kolayca yaptırabilirsiniz. Ayrıca poliçenizin varlığını http://www.dask.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz.

Poliçe için ödeyeceğiniz yıllık prim tutarları; konutunuzun metrekaresine, inşa tarzına ve bulunduğu deprem risk bölgesine göre belirleniyor. Belirlenen bu tutar, poliçeyi aldığınız acenteye veya banka değişiklik göstermez.

Zorunlu Deprem Sigortanız yoksa; konutunuz ile ilgili tapu, elektrik ve su abonelik işlemleri yaptıramazsınız.